Hệ thống xếp hình

puzzle-parking-system

Hệ thống đỗ xe tự động dạng xếp hình vận hành theo nguyên tắc các miếng ghép xếp hình, trong đó phải có ít nhất một vị trí trống để luân chuyển xe. Mỗi xe được đỗ trên 1 sàn để xe (pallet).

Đặc điểm: 

  • Dễ dàng lắp đặt, tháo dỡ, bảo trì và bảo dưỡng;
  • Phù hợp với những bãi để xe được chia thành nhiều khu vực nhỏ như dưới tầng hầm tòa nhà hay khu vực công cộng;
  • Dễ dàng cất và lấy xe với các chuyển động lên/xuống, trái/phải tự động của các pallet;
  • Khu vực vào ra là sàn pallet bất kỳ ở tầng vào ra;
  • Hệ thống có kết cấu thép.
puzzle_system

Leave a Reply

  • (will not be published)