Cốp pha

cp2

Cốp pha hay còn gọi là khuôn đúc bê tông được sử dụng để chế tạo nên kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Một hệ thống khuôn đúc bê tông làm hai nhiệm vụ chính: vừa là khuôn chứa đựng vữa để tạo nên hình dạng thiết kế đã định, đồng thời chịu lực thay cho vữa và kết cấu bê tông sau này hình thành từ vữa đó, khi chúng chưa có hoặc chưa đạt đủ khả năng chịu lực như thiết kế yêu cầu.

Cốp pha được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật của từng công trình, bao gồm cốp pha tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.

cp imag0432

Cốp pha phi tiêu chuẩn

Cốp pha phi tiêu chuẩn

cop-pha

Cốp pha phi tiêu chuẩn

Leave a Reply

  • (will not be published)