Hệ thống thang di chuyển

m55

Hệ thống thang nâng di chuyển có thiết bị vận chuyển chính là một thang nâng động (TD), có thể vừa nâng hạ vừa di chuyển ngang. Mỗi hệ thống chỉ có một thang nâng di chuyển duy nhất.

Đặc điểm:

  • Khu vực đỗ xe phải được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của hệ thống;
  • Gồm nhiều tầng để xe với kết cấu bê tông hoặc thép;
  • Xe được đặt trực tiếp trên các sàn để xe mà không cần pallet;
  • Trên sàn thang nâng di chuyển có một cặp robot vận chuyển xe;
  • Thang nâng di chuyển có thể kết hợp các chuyển động để giảm thời gian vận chuyển xe;
  • Có thể kết hợp thiết bị vận chuyển với bàn xoay (Hệ thống TDR);
  • Thích hợp với bãi đỗ xe ngầm.
m54 dsc00843

Leave a Reply

  • (will not be published)