Hệ thống Pallet

pallet-angled

Hệ thống bàn dịch chuyển với sàn pallet là hệ thống đỗ xe kết hợp thang nâng và bàn dịch chuyển, trong đó mỗi xe được đặt trên một sàn pallet và hệ thống vận chuyển xe thông qua các sàn pallet này.

Hệ thống xếp xe theo chiều ngang: Phù hợp với những khu vực đỗ xe hình chữ nhật có chiều rộng lớn hơn 17m.

pallet system

Hệ thống xếp xe dọc: Phù hợp với những khu vực hình chữ nhật có chiều rộng lớn hơn 7m.

pallet-doc

Đặc điểm:

  • Hệ thống gồm nhiều tầng để xe kết cấu thép;
  • Thang nâng làm nhiệm vụ vận chuyển xe từ khu vực vào ra tới các tầng để xe;
  • Khu vực vào ra là sàn thang nâng, khi xe vào luôn có một sàn pallet chờ sẵn;
  • Mỗi xe được đặt trên một sàn pallet;
  • Mỗi tầng để xe có một bàn dịch chuyển với thiết bị vận chuyển sàn pallet làm nhiệm vụ vận chuyển xe tại tầng để xe đó;
  • Có thể lắp đặt hết hợp bàn xoay với thang nâng

Leave a Reply

  • (will not be published)